VISI

Menjadi pusat jaringan usahawan Muslim yang mampu berdaya saing di peringkat global.

MISI

Menerapkan kemahiran dan nilai-nilai keusahawanan Islam dengan penguasaan ilmu teori dan amali terhadap mahasiswa secara berterusan.

OBJEKTIF

Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.