Belanjawan

  1. Menguruskan permohonan belanjawan mengurus.
  2. Menyediakan laporan peruntukkan dan  perbelanjaan mengurus USIM pada setiap bulan.
  3. Memastikan laporan dihantar ke KPT pada setiap bulan mengikut tarikh yang ditetapkan.
  4. Menguruskan agihan belanjawan kpd PTJ berdasarkan jumlah yang telah diluluskan oleh KPT dan memantau pretasi perbelanjaan setiap PTJ.
  5. Menguruskan pemindahan peruntukkan  (viremen) yang dipohon oleh  PTJ.
  6. Memantau prestasi perbelanjaan setiap Pusat Tanggungjawab(PTJ) agar ianya tidak melepasi varian yang dibenarkan.

Kewangan Pembangunan

  1. Mengendalikan urusan pembayaran kepada kontraktor-kontraktor projek dan pembekal-pembekal yang menggunkan peruntukan pembangunan.
  2. Merekod dan mengemaskini maklumat-maklumat pembayaran bagi projek-projek yang telah atau sedang dilaksanakan di bawah peruntukan pembangunan.
  3. Urusan pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

* Bajet mengurus akan dipohon 2 tahun sekali manakala bajet pembangunan akan dipohon setiap 5 tahun mengikut kepada Rancangan Malaysia.