Seksyen Bayaran Emolumen dan SLAB

Fungsi Pengurusan Bayaran Emolumen

 1. Menguruskan bayaran emolumen  kakitangan tetap dan kontrak.
 2. Menguruskan bayaran ganjaran kakitangan kontrak (gratuiti).
 3. Menguruskan bayaran gantian cuti rehat kakitangan tetap yang bersara dan kakitangan kontrak yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat dalam tempoh kontrak.
 4. Menguruskan bayaran gaji Pekerja Sambilan Harian (PSH), gaji Pembantu Penyelidik (RA) dan elaun Pembantu Penyelidik Graduat (GRA).
 5. Menguruskan bayaran tuntutan elaun kerja lebih masa.
 6. Menguruskan potongan KWSP, PERKESO, LHDN, ZAKAT, PTPTN, pinjaman, TABUNG HAJI dan lain-lain.
 7. Menguruskan slip gaji bulanan kakitangan.
 8. Menguruskan penyata pendapatan cukai (EC FORM).
 9. Menguruskan bayaran pelarasan emolumen kakitangan.
 10. Membantu kakitangan  dalam urusan bayaran gaji dan  potongan gaji.
 11. Menguruskan bayaran pelbagai tuntutan kakitangan berkaitan gaji.
 12. Mengeluarkan inbois tuntutan pelbagai kepada kakitangan berkaitan gaji..
 13. Menyediakan jurnal pelarasan berkaitan emolumen dan potongan gaji.

Fungsi Pengurusan Bayaran Cuti Belajar

 1. Menguruskan bayaran elaun cuti belajar bagi kakitangan dan felo siswazah yang sambung belajar di Dalam / Luar Negara
 2. Menguruskan bayaran pelbagai tuntutan bagi kakitangan dan felo siswazah yang cuti belajar.
 3. Menguruskan invois tuntutan kepada kakitangan dan felo siswazah yang pecah kontrak cuti belajar.

Lain-lain

 1. Menguruskan bayaran elaun Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti.
 2. Menguruskan bayaran Tenaga Pengajar Sambilan (TPS).