SEKSYEN KEWANGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBIAYAAN

KEWANGAN PENYELIDIKAN

 1. Menguruskan permohonan pembukaan akaun penyelidikan.
 2. Merekod terimaan dana yang melibatkan akaun penyelidikan.
 3. Menguruskan perpindahan peruntukan antara akaun penyelidikan.
 4. Menguruskan pengeluaran inbois tuntutan melibatkan akaun penyelidikan.
 5. Melapor kewangan terperinci bagi akaun amanah kepada PTj, Pengurusan Universiti dan Kementerian.
 6. Penyediaan laporan MYRA.
 7. Pemantauan secara menyeluruh bagi lejer akaun penyelidikan.
 8. Menguruskan permohonan penutupan akaun penyelidikan.

PEMBIAYAAN KOMPUTER

 1. Menguruskan permohonan pembiayaan komputer bagi staf USIM.
 2. Menguruskan dokumen-dokumen pembiayaan komputer.
 3. Proses pelarasan hibah pembiayaan komputer.
 4. Penyediaan pelaporan kewangan pembiayaan komputer.
 5. Pemantauan dokumen-dokumen pembiayaan komputer.
 6. Menguruskan penamatan pembiayaan komputer.

PEMBIAYAAN KENDERAAN

 1. Menguruskan permohonan pembiayaan kenderaan bagi staf USIM.
 2. Menguruskan dokumen-dokumen pembiayaan kenderaan.
 3. Proses pelarasan hibah pembiayaan kenderaan.
 4. Penyediaan pelaporan kewangan pembiayaan kenderaan.
 5. Pemantauan dokumen-dokumen pembiayaan kenderaan.
 6. Menguruskan penamatan pembiayaan kenderaan.