FUNGSI SEKSYEN PEROLEHAN

 • Pengurusan Perolehan Universiti
  • Pengurusan perolehan secara belian terus
   • Memastikan perolehan secara belian terus dilaksanakan secara cekap, berkesan dan bertanggungjawab.
   • Memastikan Tatacara Perolehan dipatuhi ke arah mencapai audit sifar
   • Memastikan pengurusan pengeluaran pesanan rasmi dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan.
   • Memastikan pengurusan perolehan Universiti menggunakan sistem elektronik secara optimum
  • Pengurusan perolehan secara kontrak pusat
   • Memastikan perolehan secara kontrak pusat dilaksanakan secara cekap, berkesan dan bertanggungjawab
   • Memastikan pelaksanaan Kontrak Pusat dan Kontrak Pusat Sistem Panel bagi item-item Gunasama yang telah dikenalpasti.
   • Memastikan pengurusan pengeluaran pesanan rasmi dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan.
   • Memastikan pengurusan perolehan Universiti menggunakan sistem elektronik secara optimum
   • Memastikan Tatacara Perolehan dan pengurusan kontrak dipatuhi ke arah mencapai audit sifar.
  • Pengurusan perolehan secara sebut harga
   • Memastikan perolehan secara sebut harga dilaksanakan secara cekap, berkesan dan bertanggungjawab.
   • Urus setia kepada Jawatankuasa Pemilihan Sebut Harga Universiti
   • Memastikan pengurusan pengeluaran pesanan rasmi, pengurusan mesyuarat dan pelantikan Ahli Jawatankuasa Perolehan yang ditetapkan dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan
   • Memastikan pengurusan perolehan Universiti menggunakan sistem elektronik secara optimum
   • Memastikan Tatacara Perolehan dan pengurusan kontrak dipatuhi ke arah mencapai audit sifar
   • Memberi khidmat nasihat berkaitan peraturan dan Tatacara Perolehan Universiti kepada Pusat Tanggungjawab.
  • Pengurusan perolehan secara rundingan terus
   • Memastikan perolehan secara rundingan terus dilaksanakan secara cekap, berkesan dan bertanggungjawab.
   • Urus setia kepada Jawatankuasa Rundingan Harga Universiti
   • Memastikan pengurusan pengeluaran pesanan rasmi, pengurusan mesyuarat dan pelantikan Ahli Jawatankuasa Perolehan yang ditetapkan dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan.
   • Memastikan pengurusan perolehan Universiti menggunakan sistem elektronik secara optimum
   • Memastikan Tatacara Perolehan dan pengurusan kontrak dipatuhi ke arah mencapai audit sifar
   • Memberi khidmat nasihat berkaitan peraturan dan Tatacara Perolehan Universiti kepada Pusat Tanggungjawab
  • Pengurusan perolehan tender
   • Memastikan perolehan secara tender dilaksanakan secara cekap, berkesan dan bertanggungjawab.
   • Urus setia kepada Lembaga Perolehan Tender Universiti
   • Memastikan pengurusan pengeluaran pesanan rasmi, pengurusan mesyuarat dan pelantikan Ahli Jawatankuasa Perolehan yang ditetapkan dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan
   • Memastikan pengurusan perolehan Universiti menggunakan sistem elektronik secara optimum
   • Memastikan Tatacara Perolehan dan pengurusan kontrak dipatuhi ke arah mencapai audit sifar
   • Memberi khidmat nasihat berkaitan peraturan dan Tatacara Perolehan Universiti kepada Pusat Tanggungjawab
  • Pengurusan Perancangan Perolehan dan Pengemaskinian Data Perolehan Ke Dalam SISTEM GPIS (GOVERNMENT PROCUREMENT INORMATION SYSTEM)
   • Memastikan perancangan perolehan dan pengemaskinian data perolehan ke dalam Sistem GPIS dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
   • Urus setia di peringkat Universiti bagi pengurusan pelaksanaan perolehan Kerajaan melalui sistem elektronik seperti ePerolehan, GPIS, MyProcurement untuk bekalan, perkhidmatan, kerja dan perunding.
 • Pengurusan Pendaftaran Pembekal
  • Pengurusan pendaftaran pembekal di Portal Pembekal
   • Memastikan pengurusan pendaftaran pembekal dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan.
   • Memastikan pengurusan pendaftaran pembekal menggunakan sistem elektronik secara optimum

   

  • Pengurusan penilaian prestasi pembekal.
   • Memastikan pengurusan penilaian prestasi pembekal dilaksanakan secara cekap dan berkesan berpandukan kepada peraturan/Tatacara Perolehan yang ditetapkan.
   • Memastikan pengurusan penilaian prestasi pembekal menggunakan sistem elektronik secara optimum