PENGURUSAN AKAUN

 • Penyediaan Penyata Kewangan.
 • Penyediaan Nota Jemaah Menteri – Kewangan dan Memorandum Jemaah Menteri dan Laporan Tahunan – Kewangan.
 • Pengurusan Pengauditan Kewangan
 • Pengurusan Lain-lain Pengauditan.
 • Penyediaan laporan dan maklumat kewangan mengikut keperluan daripada Kementerian dan pihak luar.

PENGURUSAN SISTEM

 • Pengurusan dan pemantauan Sistem Kewangan sedia ada.
 • Pengurusan dan penyelarasan pembangunan sistem kewangan baru.

PENGURUSAN PINDAHAN PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK DAN MELALUI CEK.

 • Menguruskan pindahan pembayaran secara Elektronik.
 • Menguruskan pembayaran melalui cek.

PENGURUSAN MESYUARAT

 • Pengurusan dan pememantauan mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan Akaun.
 • Pengurusan dan pememantauan mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan sistem.