”Kakitangan Berintegriti, Kewangan Berkualiti”

  • Membuat pembayaran kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari tertakluk kepada dokumen yang diterima lengkap
  • Membuat pembayaran gaji sebelum atau pada 25 haribulan setiap bulan
  • Semua Pesanan Rasmi dikeluarkan dalam masa 7 hari bekerja selepas menerima Permintaan Pesanan bersama-sama dokumen sokongan yang lengkap
  • Memastikan prestasi perbelanjaan USIM mestilah melebihi 80% dari peruntukan yang telah diagihkan
  • Memastikan 100% Resit Rasmi Universiti dikeluarkan serta merta pada waktu wang awam itu diterima di Kaunter Bendahari
  • 60% kepuasan pelanggan