TERURUS, TELUS DAN TEPAT

BERAZAM MENJADI SEBUAH JABATAN YANG TERKEHADAPAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MENYOKONG PENCAPAIAN MATLAMAT UNIVERSITI

MEMARTABATKAN KECEMERLANGAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

KESEIMBANGAN DAN PADUAN DI ANTARA PENGURUSAN KEWANGAN YANG TERURUS, TELUS DAN TEPAT SERTA PENGHAYATAN NILAI-NILAI ISLAM ADALAH TERAS UTAMA BAGI PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERINTEGRITI DAN BERKUALITI