PB Bil 01 ~ 2020 – Kenaikkan Had Maksimum Pembiayaan Kenderaan Bagi Motosikal USIM Daripada RM5,000 Kepada RM10,000

PB Bil 02 ~ 2020 – Garis Panduan Polisi Dan Peraturan Penggunaan Kad Korporat USIM

PB Bil 03 ~ 2020 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Am 2.0 USIM

PB Bil 04 ~ 2020 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

PB Bil 05 ~ 2020 – Garis Panduan Tempahan Jamuan RM1,000-RM5,000

PB Bil 06 ~ 2020 – Pelaksanaan Pembayaran Bil Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Kemasukkan Daftar Bil PTj Sehingga Tarikh Pengesahan Baucer

PB Bil 07 ~ 2020 – Pelaksanaan Kadar Baharu Elaun Perjalanan Kenderaan Di Bawah Pekeliling Perbendaharaan WP 1.4 & WP 1.5

PB Bil 08 ~ 2020 – Penghantaran Daftar Bil Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan

PB Bil 09 ~ 2020 – Peraturan Kemudahan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih, Elaun Panggilan Telefon Bimbit dan Elaun Jalur Lebar

PB Bil 10 ~ 2020 – Garis Panduan Pembiayaan Pelan Data Internet Bagi Staf Yang Memerlukan Internet Untuk Bekerja Dari Rumah

PB Bil 11 ~ 2020 – Tatacara Penutupan Akaun 2020

PB Bil 12 ~ 2020 – Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah

PB Bil 13 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Tatacara Kehilangan dan Hapuskira Wang Awam USIM

PB Bil 14 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Polisi Penghutang USIM

PB Bil 15 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Polisi Terimaan Tidak Dikenalpasti

PB Bil 16 ~ 2020 – Garis Panduan Penggunaan Peti Besi Bagi Menyimpan Wang Tunai, Cek dan Dokumen-Dokumen Berharga Universiti

PB Bil 17 ~ 2020 – Penambahbaikan Dan Pindaan Kepada Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah USIM

PB Bil 18 ~ 2020 – Penambahbaikan Dan Pindaan Kepada Garis Panduan Pengurusan Akaun Khas USIM

PB Bil 19 ~ 2020 – Pindaan Polisi Terimaan USIM

PB Bil 01 ~ 2016 – Garis Panduan Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan AP59 USIM

PB Bil 02 ~ 2016 – Penambahbaikan Tatacara Kutipan Hasil USIM

PB Bil 03 ~ 2016 – Peningkatan Had Panjar Wang Runcit Kepada RM500

PB Bil 04 ~ 2016 – Garis Panduan Kadar Jamuan, Mesyuarat, Seminar, Bengkel, Kursus, Minggu Taaruf Dan Jamuan Berbuka Puasa Serta Moreh Di USIM 2016

PB Bil 05 ~ 2016 – Pemakluman Am Kepada Warga Universiti Awam Berhubung Permohonan Peruntukan Atau Sebarang Bentuk Bantuan Kewangan Kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi (KSU KPT)

PB Bil 06 ~ 2016 – Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan USIM

PB Bil 07 ~ 2016 – Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah USIM

PB Bil 08 ~ 2016 – Garis Panduan Pengurusan Akaun Khas USIM

PB Bil 09 ~ 2016 – Garis Panduan Polisi Penubuhan Akaun Enterprise Bagi Tujuan Aktiviti Penjanaan Pendapatan Oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ)

PB Bil 10 ~ 2016 – Pelaksanaan Kontrak Pusat Bagi Bekalan Kertas A4 Putih 80GSM

PB Bil 11 ~ 2016 – Garis Panduan Penyewaan Bangunan Bagi Tujuan Penginapan Siswa Dan Penyewaan Bangunan Siswa Dan Penyewaan Bangunan Untuk Ruang Pejabat Oleh Universiti Awam (UA) Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

PB Bil 12 ~ 2016 – Pelaksanaan Kontrak Pusat Sistem Panel Dan Item Kontrak Pusat

PB Bil 13 ~ 2016 – Tatacara Dan Peraturan Pengurusan Pendahuluan Di USIM

PB Bil 14 ~ 2016 – Tatacara Perolehan Universiti

PB Bil 15 ~ 2016 – Tatacara Perolehan Penganjuran Majlis Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan

PB Bil 16 ~ 2016 – Tatacara Penutupan Akaun USIM Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

PB Bil 17 ~ 2016 – Pindaan Tatacara Perolehan Universiti

PB Bil. 01 ~ 2013 – Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2013 Di USIM

PB Bil. 02 ~ 2012 – Kenaikkan Had Nilai Perolehan Pembelian Terus Daripada RM20 Ribu Kepada RM50 Ribu

PB Bil. 03 ~ 2013 – Pestrukturan Semula Keahlian Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga USIM Bagi Sebutharga Berpusat

PB Bil. 04 ~ 2013 – Penambaikan Tempoh Pembayaran Menggunakan Daftar Bil Daripada 14 Hari Kepada 7 Hari

PB Bil. 05 ~ 2013 – Senarai Item Yang Dikeluarkan Daripada Senarai Stok di Stor Pusat

PB Bil. 06 ~ 2013 – Larangan Penerimaan Pesanan Rasmi (LO) Sebagai Akuan Terimaan Hasil Universiti Bagi Penjanaan Pendapatan (Selain Aktiviti R&D&C) Berkuatkuasa 01 Mac 2013

PB Bil. 07 _ 2013 – Penilaian Prestasi Pembekal Bagi Markah Purata Kurang 40%

PB Bil. 08 ~ 2013 – Penubuhan Tabung Enterprise Bagi Tujuan Aktiviti Penjanaan Pendapatan Oleh PTJ

PB Bil. 09 ~ 2013 – Garis Panduan Bayaran Saguhati Kepada Penceramah Dan Fasilitator Sambilan Di Universiti Sains Islam Malaysia

PB Bil. 10 ~ 2013 – Penjelasan Berhubung Aktiviti Penjanaan Pendapatan Yang Dibenarkan Di Peringkat PTJ