PB Bil 01 ~ 2020 – Kenaikkan Had Maksimum Pembiayaan Kenderaan Bagi Motosikal USIM Daripada RM5,000 Kepada RM10,000

PB Bil 02 ~ 2020 – Garis Panduan Polisi Dan Peraturan Penggunaan Kad Korporat USIM

PB Bil 03 ~ 2020 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Am 2.0 USIM

PB Bil 04 ~ 2020 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

PB Bil 05 ~ 2020 – Garis Panduan Tempahan Jamuan RM1,000-RM5,000

PB Bil 06 ~ 2020 – Pelaksanaan Pembayaran Bil Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Kemasukkan Daftar Bil PTj Sehingga Tarikh Pengesahan Baucer

PB Bil 07 ~ 2020 – Pelaksanaan Kadar Baharu Elaun Perjalanan Kenderaan Di Bawah Pekeliling Perbendaharaan WP 1.4 & WP 1.5

PB Bil 08 ~ 2020 – Penghantaran Daftar Bil Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan

PB Bil 09 ~ 2020 – Peraturan Kemudahan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih, Elaun Panggilan Telefon Bimbit dan Elaun Jalur Lebar

PB Bil 10 ~ 2020 – Garis Panduan Pembiayaan Pelan Data Internet Bagi Staf Yang Memerlukan Internet Untuk Bekerja Dari Rumah

PB Bil 11 ~ 2020 – Tatacara Penutupan Akaun 2020

PB Bil 12 ~ 2020 – Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah

PB Bil 13 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Tatacara Kehilangan dan Hapuskira Wang Awam USIM

PB Bil 14 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Polisi Penghutang USIM

PB Bil 15 ~ 2020 – Penambahbaikan dan Pindaan Kepada Polisi Terimaan Tidak Dikenalpasti

PB Bil 16 ~ 2020 – Garis Panduan Penggunaan Peti Besi Bagi Menyimpan Wang Tunai, Cek dan Dokumen-Dokumen Berharga Universiti

PB Bil 17 ~ 2020 – Penambahbaikan Dan Pindaan Kepada Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah USIM

PB Bil 18 ~ 2020 – Penambahbaikan Dan Pindaan Kepada Garis Panduan Pengurusan Akaun Khas USIM

PB Bil 19 ~ 2020 – Pindaan Polisi Terimaan USIM