CARA BAYARAN YURAN PELAJAR

CARA BAYARAN SELAIN YURAN PELAJAR

CARA BAYARAN DARI LUAR NEGARA

KAD KORPORAT USIM

PERMOHONAN SURAT KUASA SERTA BUKU RESIT SEMENTARA

 

PROSES PERMOHONAN AKSES AMV3

 

PROSES-PROSES DI UNIT BAYARAN

 

PEMBIAYAAN KOMPUTER USIM

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari USIM menawarkan pembiayaan komputer bagi semua staf USIM berstatus tetap yang telah disahkan dalam jawatan.

Permohonan boleh dibuat melalui sistem AMV3 》 Modul Pembiayaan 》 Permohonan

PENUBUHAN AKAUN AMANAH / AKAUN KHAS

 

PENDAFTARAN ASET USIM

PEMINJAMAN ASET USIM

PELUPUSAN ASET USIM