Menyelaras fungsi unit bayaran, kewangan pelajar, perolehan dan terimaan