SEKSYEN DASAR DAN PERCUKAIAN

Pengurusan Dasar

  1. Penggubalan dan penetapan dasar dan polisi berkaitan kewangan untuk keperluan semasa dan akan datang.
  2. Pengurusan pelaksanaan dasar kewangan universiti.
  3. Penyelarasan pelaksanaan dasar kewangan di antara seksyen dan unit.
  4. Pembangunan dasar kewangan untuk keperluan semasa dan akan datang.
  5. Penawaran khidmat nasihat atau konsultansi dasar kewangan kepada Pusat Tanggungjawab.

Pengurusan Percukaian

  1. Pengurusan permohonan penyumbang untuk pengecualian cukai yang layak dan belum diperolehi. 
  2. Pemantauan pengurusan pengecualian cukai yang telah diluluskan oleh LHDN dan Kementerian Kewangan.
  3. Penyediaan Penyata Cukai Pendapatan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  4. Pelaporan bertulis kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia.
  5. Menyelaras aktiviti pengauditan cukai.