SEKSYEN PENGURUSAN KEWANGAN AMANAH

KEWANGAN AMANAH

 1. Menguruskan permohonan pembukaan akaun amanah.
 2. Merekod terimaan dana yang melibatkan akaun amanah.
 3. Menguruskan perpindahan peruntukan antara akaun amanah.
 4. Menguruskan pengeluaran inbois tuntutan melibatkan akaun amanah.
 5. Melapor kewangan terperinci bagi akaun amanah kepada PTj, Pengurusan Universiti dan Kementerian.
 6. Pemantauan secara menyeluruh bagi lejer akaun amanah.
 7. Menguruskan permohonan penutupan akaun amanah.

KEWANGAN AKAUN KHAS

 1. Menguruskan permohonan pembukaan akaun khas.
 2. Merekod terimaan dana yang melibatkan akaun khas.
 3. Menguruskan perpindahan peruntukan antara akaun khas.
 4. Menguruskan pengeluaran inbois tuntutan melibatkan akaun khas.
 5. Melapor kewangan terperinci bagi akaun amanah kepada PTj, Pengurusan Universiti dan Kementerian.
 6. Pemantauan secara menyeluruh bagi lejer akaun khas.
 7. Menguruskan permohonan penutupan akaun khas.

KEWANGAN WAKAF

 1. Menguruskan permohonan pembukaan akaun wakaf.
 2. Merekod terimaan dana wakaf yang melibatkan akaun wakaf.
 3. Menguruskan perpindahan peruntukan antara akaun wakaf.
 4. Penyediaan pelaporan kewangan terperinci bagi akaun wakaf kepada PTj, Pengurusan Universiti dan Kementerian dan MAINS.
 5. Pemantauan secara menyeluruh bagi lejer akaun wakaf.
 6. Menguruskan penutupan akaun wakaf.