TAHUN 2023

Majlis Pelantikan YBrs. Encik Hezan Shah Zainuddin

Bendahari, Universiti Sains Islam Malaysia