PENGURUSAN PEROLEHAN USIM

PENGURUSAN TERIMAAN DI PTJ

SLIDE PENUH DI BAWAH

PENGURUSAN TERIMAAN DI PTJ-

-PROSES KUTIPAN AMV3 KAD KREDIT DAN KAD DEBIT-

-PROSES KUTIPAN AMV3 TUNAI DAN CEK-

-PROSES KUTIPAN PTJ MENGGUNAKAN BUKU SEMENTARA USIM-

-PROSES KUTIPAN PTJ MENGGUNAKAN SISTEM AMV3 KAD DEBIT KREDIT-

-PROSES KUTIPAN PTJ MENGGUNAKAN SISTEM AMV3-

PENGURUSAN BAYARAN DI USIM

PENGURUSAN  AKAUN AMANAH DAN AKAUN KHAS