PB Bil. 01 ~ 2013 – Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2013 Di USIM

PB Bil. 02 ~ 2012 – Kenaikkan Had Nilai Perolehan Pembelian Terus Daripada RM20 Ribu Kepada RM50 Ribu

PB Bil. 03 ~ 2013 – Pestrukturan Semula Keahlian Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga USIM Bagi Sebutharga Berpusat

PB Bil. 04 ~ 2013 – Penambaikan Tempoh Pembayaran Menggunakan Daftar Bil Daripada 14 Hari Kepada 7 Hari

PB Bil. 05 ~ 2013 – Senarai Item Yang Dikeluarkan Daripada Senarai Stok di Stor Pusat

PB Bil. 06 ~ 2013 – Larangan Penerimaan Pesanan Rasmi (LO) Sebagai Akuan Terimaan Hasil Universiti Bagi Penjanaan Pendapatan (Selain Aktiviti R&D&C) Berkuatkuasa 01 Mac 2013

PB Bil. 07 _ 2013 – Penilaian Prestasi Pembekal Bagi Markah Purata Kurang 40%

PB Bil. 08 ~ 2013 – Penubuhan Tabung Enterprise Bagi Tujuan Aktiviti Penjanaan Pendapatan Oleh PTJ

PB Bil. 09 ~ 2013 – Garis Panduan Bayaran Saguhati Kepada Penceramah Dan Fasilitator Sambilan Di Universiti Sains Islam Malaysia

PB Bil. 10 ~ 2013 – Penjelasan Berhubung Aktiviti Penjanaan Pendapatan Yang Dibenarkan Di Peringkat PTJ