Muhd Arif Ihtifazuddin Asmin
Penolong Bendahari
Nor Wahida Rosli
Penolong Akauntan
Wan Muhamad Aliff Wan Yahaya
Pembantu Akauntan
Fatin Mastura Mohamad Sukeri
Latihan Industri