Pejabat Bendahari

  1. Menguruskan kewangan yang berintegriti dan berinovatif dengan sifat-sifat amanah, telus dan profesional.
  2. Menyediakan maklumat kewangan yang terurus, telus dan tepat untuk membantu proses merancang dan membuat keputusan.
  3. Mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber secara berhemat.
  4. Memastikan pelaksanaan prosedur perolehan dan pembekalan perkhidmatan  dijalankan secara telus, rasional, terbuka dan adil.
  5. Memastikan sumber kewangan dibelanjakan mengikut peruntukan yang diberikan, mengakaunkan transaksi kewangan serta menyediakan laporan kewangan mengikut akta peraturan yang telah ditetapkan.
  6. Memastikan pengurusan penjanaan pendapatan diuruskan secara efektif dan berkesan.