Kewangan Pelajar

  • Menaikkan/Menyelaras/Mengemaskini caj yuran pelajar Tamhidi, Ijazah Sarjana Muda,    Sarjana, Doktor falsafah(PHD) & Diploma Siswazah.
  • Menguruskan  pembayaran Biasiswa/Pinjaman pelajar daripada Penaja.
  • Menguruskan potongan yuran pengajian melalui pinjaman/biasiswa.
  • Membuat pembayaran elaun bagi kegiatan melibatkan pelajar.
  • Menguruskan Permohonan pendahuluan aktiviti pelajar dan laporan pelarasan    pendahuluan aktiviti pelajar.
  • Membuat pembayaran bagi tuntutan perbelanjaan didahulukan pelajar atau program    pelajar.
  • Menyelia serta menyediakan invois biasiswa pelajar, dan surat tuntutan hutang pelajar.
  • Menyimpan dan menyelenggara rekod-rekod/dokumen/fail berkaitan Bahagian    Kewangan Pelajar.