Wan Ainor Rahmah Abd Aziz
Penolong Pendaftar Kanan
Siti Norul Aini Latif
Pembantu Tadbir Kanan
Rosmawitri Basir
Pembantu Tadbir
Noorhaizam Norzati
Pembantu Operasi
Mohd Iqbal Aris
Pembantu Awam